Jak zorganizować pogrzeb z kremacją?

urna cmentarna

Kremacja w Polsce staje się coraz częstszą praktyką przy grzebaniu zmarłych. Cmentarze w dużych aglomeracjach miejskich są przepełnione, więc można spodziewać się, że wkrótce jeszcze więcej osób będzie decydować się na skremowanie ciała zmarłego, dla oszczędności miejsca. Urny można umieścić w zbiorczym grobowcu lub w wybranym na cmentarzu miejscu i ustawić nagrobek. Jak zorganizować ceremonię pogrzebową z kremacją?

Kremacja dopuszczalna przez prawo

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych wskazuje, że pochówek zwłok może być dokonany w grobach ziemnych, murowanych, katakumbach lub w morzu. Ciało po kremacji może być również przechowywane w urnie umieszczonej w kolumbarium, czyli  w pewnym sensie w katakumbach na skremowane zwłoki. W specjalnie wydzielonych kwaterach w ścianie, przechowuje się urny z prochami skremowanych zmarłych. Katakumby i kolumbaria zawsze muszą znajdować się na terenie cmentarza.

Zasadniczo nie można trzymać urny z prochami małżonka, dziadka czy babci na półce w domu. Prawo nie zezwala na rozsypywanie prochów w żadnym miejscu. Wyjątek może dopuścić poprzez wydanie pozwolenia na taki precedens  minister właściwy ds. budownictwa w porozumieniu z ministrem zdrowia.

Pogrzeb z kremacją

Kościół Katolicki nie popiera kremacji zwłok, ale dopuszcza możliwość zorganizowania pogrzebu z mszą świętą nad urną z prochami zmarłego. Można tego dokonać w przypadku śmierci za granicą i gdy bliscy na pogrzeb przyjeżdżają z daleka.

W innych przypadkach najpierw należy odprawić mszę nad trumną z ciałem zmarłego, a dopiero później trafia ona do krematorium na spopielenie zwłok. Następnie odbywa się tradycyjny pochówek na cmentarzu. W wyznaczonym miejscu zostaje złożona do grobu lub w kolumbarium, urna z prochami.

Bliscy zmarłego mogą po pogrzebie podjąć decyzję o ustawieniu w miejscu złożenia do grobu urny z prochami, nagrobka z tablicą pamiątkową. Nie będzie to nagrobek klasyczny, ale nagrobek nowoczesny, urnowy. Ma mniejsze wymiary od nagrobka tradycyjnego, ale także i w tym przypadku można go wykonać z wysokiej jakości płyty granitowej i umieścić na nim dane bliskiej osoby wraz z epitafium i dowolnym innym tekstem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *